Όροι χρήσης

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το υλικό του παρόντος ιστοτόπου αποτελεί έργο πνευματικής ιδιοκτησίας υπό την προστασία του ελληνικού νόμου 2121/1993 αλλά και παγκόσμιων νόμων και συνθηκών περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, φόρτωση, ανάρτηση, αποστολή ή διανομή του υλικού αυτού με οποιονδήποτε τρόπο, παρά μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια της διαχειρίστριας. Η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε άδεια επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της διαχειρίστριας ή οποιουδήποτε τρίτου.

Με την πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστότοπου, ή με την φόρτωση υλικού από αυτόν, τεκμαίρεται ότι συμφωνείτε και τηρείτε και δεσμεύεστε από τους όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως διακόψετε την πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο ή την καταφόρτωση υλικού από αυτόν. Εάν συνεχίσετε την πρόσβαση στον ιστότοπο, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να υπόκεισθε στους όρους και προϋποθέσεις, και ότι συμμορφώνεστε με όλους τους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς.

Δεν επιτρέπονται σε καμία περίπτωση:- Η αφαίρεση, η αλλοίωση, η τροποποίηση των όποιων τίτλων, εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων δημιουργού, επισημάνσεων περί περιορισμένων δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ή συμφωνιών περί αδειών χρήσεως, που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση σε αυτά.
– Η συγκέντρωση/συλλογή υλικού για άλλη χρήση, πλην των επισήμων και μη κερδοσκοπικών χρήσεων
– Η συγκέντρωση/συλλογή πληροφοριών ή δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων, χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Σας ευχαριστούμε που συμφωνείτε με τους Όρους Ορθής Χρήσης της ιστοσελίδας mommycool.gr.

Kαλή Περιήγηση!