εθισμός στο διαδίκτυο

παιδί και εθισμός στο διαδίκτυο

Παιδί και εθισμός στο διαδίκτυο και πως να το αντιμετωπίσεις

by

Ο Εθισμός στο Διαδίκτυο είναι ένας πολύ γενικός όρος που περικλείει πολλές μορφές και υπό-κατηγορίες εθισμών. Είναι μια μορφή εξάρτησης που τα τελευταία χρόνια,…